Ekonomi

Vi på SEK erbjuder kvalificerade ekonomitjänster inom följande områden;

  • Redovisning (löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och koncernredovisning)

  • Revision (granskning av räkenskaper, årsredovisning samt styrelse och VD:s förvaltning)

  • Skatter (privat-, bolags-, moms- och uppbördsdeklarationer samt skatteplanering)

  • Personaladministration (löne- och personalhantering)

  • Corporate Finance (bolagsfinansiering, budget, likviditetsplanering och kapitalanskaffning)

  • Management Consulting (affärsplan, verksamhetsstyrning, ledning- och styrelseuppdrag)

Vi hjälper dig med bl.a.
Anslutna till FAR - Branschorginisationen för revisorer och rådgivare.
© 2014 SEK Ekonomi & Juridik. Design & Produktion Publiciteta&Co